Posts Tagged ‘ทำเขี้ยว’

ทำเขี้ยว

ทำเขี้ยว เพื่อรอยยิ้มที่สดใส มีเสน่ห์ชวนมอง “การทำเขี้ยวเป็นการใช้วัสดุสีเหมือนฟันยึดติดกับผิวเคลือบฟันโดยตรง วัสดุที่ใช้คือ คอมโพสิตเรซิน เพราะมีความสวยงามและมีสีเหมือนฟันธรรมชาติที่สุด” ความสวยงามของฟันที่ขาวสะอาด เรียงเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รอยยิ้มดูมีเสน่ห์ น่าประทับใจ โดยเฉพาะการมีฟันเขี้ยว จะเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับใบหน้าแย้มยิ้ม ดึงดูดสายตาและความสนใจได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยเสริมบุคลิกเพิ่มเสน่ห์บนใบหน้าอีกด้วย โดยปกติแล้ว ฟันเขี้ยว หรือ เขี้ยว จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของโครงสร้างฟันของแต่ละคน แต่ในปัจจุบัน ทันตแพทย์สามารถที่จะทำเขี้ยวให้กับบรรดาวัยรุ่นหนุ่มสาวและคุณที่อยากมีเขี้ยวให้มีเขี้ยวสมใจได้แล้ว การทำเขี้ยว ไม่ต้องอาศัยธรรมชาติของโครงสร้างฟันแต่อย่างใด เพราะการทำเขี้ยวเป็นการใช้วัสดุสีเหมือนฟันยึดกับผิวเคลือบฟันโดยตรง (ไม่ต้องถอนฟันจริงทิ้ง) วัสดุที่ใช้คือ คอมโพสิตเรซิน เพราะมีความสวยงามและมีสีเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด และหมอจะเลือกทำเขี้ยวให้บนฟันเขี้ยวซี่เดิม โดยไม่ต้องกรอแต่งฟัน จึงไม่ทำให้สูญเสียเนื้อฟันและไม่ต้องพึ่งยาชาในการทำ ผู้ที่ทำเขี้ยวจะไม่รู้สึกเจ็บหรือเสียวฟันแต่อย่างใด ขั้นตอนในการทำเขี้ยวจะใช้เวลาไม่นาน เพียงไม่เกิน 30 นาทีต่อซี่ และมีวิธีดังนี้ 1. การทำเขี้ยว ไม่ต้องฉีดยาชาแต่อย่างไร เพราะคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด 2. ทันตแพทย์จะขัดฟันเพื่อทำความสะอาดผิวเคลือบฟัน ขจัดคราบจุลอนทรีย์และคราบภายนอกออกให้หมดจดก่อน 3. ทาสารปรับสภาพฟัน เพื่อปรับสภาพฟันให้เหมาะสมกับการทำเขี้ยว 4. ทาสารยึดติด เพื่อทำให้เกิดการยึดติดระหว่างฟันและวัสดุสีเหมือนฟัน 5. เติมวัสดุสีเหมือนฟัน และแต่งรูปร่างให้ได้รู้ทรงที่สวยงาม [...]

Copy Protected by Chetan's WP-CopyProtect.